Sữa Abbott

Sữa Abbott

Abbott Grow 1 400g ( 0 - 6 tháng)

Abbott Grow 1 400g ( 0 - 6 tháng)

150.000đ Trước thuế: 150.000đ

Sữa Abbott Grow 1 400g (0 - 6 tháng) Dinh dưỡng tốt ngay từ những năm tháng đầu đờ..

Abbott Grow 1 900g ( 0 - 6 tháng)

Abbott Grow 1 900g ( 0 - 6 tháng)

310.000đ Trước thuế: 310.000đ

Sữa Abbott Grow 1 900g (0 - 6 tháng) Dinh dưỡng tốt ngay từ những năm tháng đầu đờ..

Abbott Grow 2 400g ( 6 - 12 tháng)

Abbott Grow 2 400g ( 6 - 12 tháng)

150.000đ Trước thuế: 150.000đ

Sữa Abbott Grow 2 400g (6 - 12 tháng)       Bước sang tháng thứ 6, b..

Abbott Grow 2 900g ( 6 - 12 tháng)

Abbott Grow 2 900g ( 6 - 12 tháng)

300.000đ Trước thuế: 300.000đ

Sữa Abbott Grow 2 900g (6 - 12 tháng)       Bước sang tháng thứ 6, b..

Abbott Grow 3 400g ( 1 - 3 tuổi)

Abbott Grow 3 400g ( 1 - 3 tuổi)

130.000đ Trước thuế: 130.000đ

Sữa Abbott Grow 3 900g (1 - 3 tuổi) Giai đoạn phát triển nhanh nhất của não bộ bắt đầu từ giữa th..

Abbott Grow 3 900g ( 1 - 3 tuổi)

Abbott Grow 3 900g ( 1 - 3 tuổi)

260.000đ Trước thuế: 260.000đ

Sữa Abbott Grow 3 900g (1 - 3 tuổi) Giai đoạn phát triển nhanh nhất của não bộ bắt đầu từ giữa th..

Abbott Grow 3+ 400g (3 - 6 tuổi)

Abbott Grow 3+ 400g (3 - 6 tuổi)

180.000đ Trước thuế: 180.000đ

Sữa Abbott Grow G-Power 3+  400g (3 - 6 tuổi) Mỗi ngày, bạn vui mừng nhìn ngắm con mình cao ..

Abbott Grow 3+ 900g (3 - 6 tuổi)

Abbott Grow 3+ 900g (3 - 6 tuổi)

370.000đ Trước thuế: 370.000đ

Sữa Abbott Grow G-Power 3+  900g (3 - 6 tuổi) Mỗi ngày, bạn vui mừng nhìn ngắm con mình cao ..

Abbott Grow 6+ 400g (6 tuổi trở lên)

Abbott Grow 6+ 400g (6 tuổi trở lên)

185.000đ Trước thuế: 185.000đ

Sữa Abbott Grow School G-Power 400g (trên 6 tuổi) Mỗi ngày, bạn vui mừng nhìn ngắm con mình cao h..

Abbott Grow 6+ 900g (6 tuổi trở lên)

Abbott Grow 6+ 900g (6 tuổi trở lên)

375.000đ Trước thuế: 375.000đ

Sữa Abbott Grow School G-Power 900g (trên 6 tuổi) Mỗi ngày, bạn vui mừng nhìn ngắm con mình cao h..

Ensure Gold 400g (Người lớn)

Ensure Gold 400g (Người lớn)

315.000đ Trước thuế: 315.000đ

Sữa Ensure Gold Abbott 400g (dành cho người lớn) Ensure Gold thích hợp cho người lớn, người ăn uố..

Sale Ensure Gold 850g (Người lớn) Sale

Ensure Gold 850g (Người lớn)

690.000đ 670.000đ Trước thuế: 670.000đ

Sữa Ensure Gold Abbott 850g (dành cho người lớn) Ensure Gold thích hợp cho người lớn, người ăn uố..

Glucerna 400g (Cho người tiểu đường)

Glucerna 400g (Cho người tiểu đường)

312.000đ Trước thuế: 312.000đ

Sữa bột Glucerna 400g (Cho người bệnh tiểu đường) Sữa Glucerna SR – Công thức dinh dưỡng lý tưởng..

Glucerna 900g (Cho người tiểu đường)

Glucerna 900g (Cho người tiểu đường)

689.000đ Trước thuế: 689.000đ

Sữa bột Glucerna 900g (Cho người bệnh tiểu đường) Sữa Glucerna SR – Công thức dinh dưỡng lý tưởng..

Sale Pediasure 400g (1 - 10 tuổi) Sale

Pediasure 400g (1 - 10 tuổi)

285.000đ 275.000đ Trước thuế: 275.000đ

Hiệu quả Sữa Pediasure BA đã được nghiên cứu lâm sàng chứng minh:   -  Giúp t..