Sữa Vinamilk

Sữa Vinamilk

Dielac Alpha gold 1 400g (0 - 6 tháng)

Dielac Alpha gold 1 400g (0 - 6 tháng)

132.000đ Trước thuế: 132.000đ

Sữa Dielac Alpha Gold step 2 (400g) với công thức Opti-Grow IQ™ hỗ trợ: •  Phát triển trí nã..

Dielac Alpha Gold 1 900g (0 - 6 tháng)

Dielac Alpha Gold 1 900g (0 - 6 tháng)

260.000đ Trước thuế: 260.000đ

Sữa Dielac Alpha Gold step 1 (400g) với công thức Opti-Grow IQ™ hỗ trợ: •  Phát triển trí ..

Dielac Alpha Gold 2 400g ( 6 - 12 tháng)

Dielac Alpha Gold 2 400g ( 6 - 12 tháng)

129.000đ Trước thuế: 129.000đ

Dielac Alpha Gold với công thức Opti-Grow IQ™ hỗ trợ: Phát triển trí não Các thành phần Axít A..

Dielac Alpha Gold 2 900g ( 6 - 12 tháng)

Dielac Alpha Gold 2 900g ( 6 - 12 tháng)

260.000đ Trước thuế: 260.000đ

Dielac Alpha Gold với công thức Opti-Grow IQ™ hỗ trợ: Phát triển trí não Các thành phần Axít A..

Dielac Alpha Gold 3 400g ( 1 - 2 tuổi )

Dielac Alpha Gold 3 400g ( 1 - 2 tuổi )

117.000đ Trước thuế: 117.000đ

Dielac Alpha Gold với công thức Opti-Grow IQ™ hỗ trợ: Phát triển trí não Các thành phần Axít A..

Dielac Alpha Gold 3 900g ( 1 - 2 tuổi )

Dielac Alpha Gold 3 900g ( 1 - 2 tuổi )

235.000đ Trước thuế: 235.000đ

Dielac Alpha Gold Step 3 900g (1 - 2 tuổi) Giai đoạn 1 - 2 tuổi diễn ra những chuyển biến quan tr..

Dielac Alpha Gold 4 900g ( 2 - 4 tuổi )

Dielac Alpha Gold 4 900g ( 2 - 4 tuổi )

228.000đ Trước thuế: 228.000đ

Sữa Dielac Alpha Gold Step 4 900g (2 - 4 tuổi) Trẻ từ 2 tới 4 tuổi đang có sự thay đổi về cá..

Dielac Alpha Gold 5 900g	( 4 tuổi trở lên )

Dielac Alpha Gold 5 900g ( 4 tuổi trở lên )

225.000đ Trước thuế: 225.000đ

Sữa Dielac Alpha Gold step 5 900g (Trên 4 tuổi) Hiện nay trên thị trường Việt Nam, có rất nh..

Dielac Alpha Step 3 900g (1 - 2 tuổi)

Dielac Alpha Step 3 900g (1 - 2 tuổi)

180.000đ Trước thuế: 180.000đ

Sữa Dielac Alpha Step 3 900g (1 - 2 tuổi) Giai đoạn từ 1 – 2 tuổi, trẻ cần nguồn dinh d..

Sale Dielac Alpha Step 4 900g (2 - 4 tuổi) Sale

Dielac Alpha Step 4 900g (2 - 4 tuổi)

190.000đ 180.000đ Trước thuế: 180.000đ

Sữa Dielac Alpha step 4 900g (2 - 4 tuổi) Dielac Alpha cải tiến với công thức Opti-Grow bổ sung v..

Sale Dielac Grow 1+ 400g (1 - 3 tuổi) Sale

Dielac Grow 1+ 400g (1 - 3 tuổi)

115.000đ 110.000đ Trước thuế: 110.000đ

Sữa Dielac Grow 1+ 400g (1 - 3 tuổi) Dielac Grow với hệ dưỡng chất đột phá Grow-Pro chứa 34 dưỡng..

Sale Dielac Grow 1+ 900g (1 - 3 tuổi) Sale

Dielac Grow 1+ 900g (1 - 3 tuổi)

230.000đ 220.000đ Trước thuế: 220.000đ

Sữa Dielac Grow 1+ 900g (1 - 3 tuổi) Dielac Grow với hệ dưỡng chất đột phá Grow-Pro chứa 34 dưỡng..

Sale Dielac Grow 3+ 400g (3 - 10 tuổi) Sale

Dielac Grow 3+ 400g (3 - 10 tuổi)

115.000đ 110.000đ Trước thuế: 110.000đ

Sữa Dielac Grow 3+ 400g (3 - 10 tuổi) Sữa Dielac Grow 3+ 900g (3 - 10 tuổi) với hệ dư..

Sale Dielac Grow 3+ 900g (3 - 10 tuổi) Sale

Dielac Grow 3+ 900g (3 - 10 tuổi)

225.000đ 215.000đ Trước thuế: 215.000đ

Sữa Dielac Grow 3+ 900g (3 - 10 tuổi) Sữa Dielac Grow 3+ 900g (3 - 10 tuổi) với hệ dư..

Dielac Grow Plus 1+ 900g (1- 2 tuổi)

Dielac Grow Plus 1+ 900g (1- 2 tuổi)

275.000đ Trước thuế: 275.000đ

Sữa Dielac Grow plus 1+ 900g (1 - 2 tuổi) Dielac Grow Plus với công thức cao năng lượng, bổ ..